Ekonomický systém Laura

Ekonomický systém Laura

Program pro zpracování podvojného účetnictví i daňové evidence vyvíjíme už 22 let a tomu odpovídá i jeho kvalita a naše zkušenosti.
Přestože jeho vnitřní část se značně proměnila (je nyní 32 bitový), má i plně síťovou variantu a je  pravidelně upravován podle nejnovější legislativy, základní postupy práce s programem, včetně pořizování dokladů přímo v otevřených knihách zůstávají beze změny.
Řazení jednotlivých částí je natolik konzervativní, že i takový Sir Humphrey by byl spokojený.

Řadu povinných hlášení státním úřadům (např. přihlášky i odhlášky zaměstnanců i důchodové listy) umí posílat velmi pohodlně prostřednictvím internetu.

Aktuální upgrady a opravy

Poslední soubory v sekci downloads jsou datovány 7.12.2018.

Nově ke stažení: LAURA 2016 - včetně Windows 64bit !

popis

 • funguje spolehlivě i ve Windows 7 i 8 všech variant - (je možné nastavit okno libovolné velikosti)
 • program se tváří a chová při práci jako klasický DOSový program, ale přitom je programován pro Windows
 • provádí exporty do XML - datového formátu pro posílání tiskopisů datovými schránkami (přiznání k DPH, kontrolní hlášení, souhrnné hlášení k DPH apod.)
 • LAURA umí komunikovat přes internet s ČSSZ a odesílat eletronicky podepsané důležité doklady z mezd
 • stále udržujeme všechny podsystémy dle nové legislativy (mzdy, odpisy majetku apod.)

Novinka:

Ve verzi 2016 je obsaženo i KONTROLNÍ hlášení pro FÚ v XML vhodné pro odeslání datovou schránkou.

 • pro účely KH je nezbytné správně vyplňovat položku DPPD (den povinnosti přiznat daň) ve fakturách
 • v nastavení identifikace firmy odesílající KH doporučujeme doplnit adresu datové schránky, aby nedošlo ze strany správce daně k obeslání formou e-mailu, který je ze zákona považován za doručený okamžikem odeslání
 • v adresáři obchodních partnerů je nezbytné provést revizi z hlediska plátcovství DPH - nastavit plátce/neplátce popř. vymazat DIČ apod.
 • dodavatelské číslo faktury je možné vyplnit pouze do položky Variabilní symbol, pouze pro případ, že se celé číslo včetně všech písmen a čísel nevejde nebo je odlišné od variabilního symbolu, je třeba jej vyplnit do evidence DPH do položky Číslo pro KH
 • odesílání KH nyní testujeme a pro ostrý provoz bude schváleno v nejbližší době

LAURA 2016

Nejrychlejší ekonomický systém

 • podvojné účetnictví i daňová evidence, volná tvorba účetního rozvrhu i předkontací
 • hospodářský rok volně nastavitelný od - do
 • libovolný počet zpracovávaných účetnictví firem na jedné instalaci
 • hromadné účtování faktur, pokladních a skladových dokladů
 • hlídání salda pohledávek při vystavování nových faktur
 • tisk faktur i v cizí měně a mnoha jazykových verzích včetně přepočtu DPH na Kč
 • interní zápočty - např. při úhradě faktury pomocí dobropisu
 • export formulářů faktur do HTML (např. pro rozesílání e-mailem)
 • mzdy pro velké organizace bez omezení s velkou propracovaností pro různé typy firem
 • evidence a automatické vytváření ročních evidenčních důchodových listů a přihlášek a odhlášek zaměstanců a jejich elektronické předávání do ČSSZ přes internet
 • zakázkový systém + rezervační systém pro sklady (možnost rozšíření)
 • vzájemné zápočty pohledávek a závazků, automatický generátor upomínek
 • možnost přímého zobrazení faktur, dobropisů a pokladních knih v cizí měně
 • export dat do DBF (MS Excel), automatická tvorba grafů přes MS Excel
 • sledování všech kontaktů s obchodním partnerem ve zvláštní evidenci
 • tisk vybraných adres obchodních partnerů na samolepicí štítky

Obsahuje kromě jiného následující novinky:

 • zápis do evidence DPH s přípravou pro generování kontrolního hlášení
 • nové sazby DPH, přenesení daňové povinnosti
 • nové mzdy dle legislativních úprav včetně školkovného a nových tisků některých formulářů