Ekonomický systém Laura

Ekonomický systém Laura

Program pro zpracování podvojného účetnictví i daňové evidence vyvíjíme už 22 let a tomu odpovídá i jeho kvalita a naše zkušenosti.
Přestože jeho vnitřní část se značně proměnila (je nyní 32 bitový), má i plně síťovou variantu a je  pravidelně upravován podle nejnovější legislativy, základní postupy práce s programem, včetně pořizování dokladů přímo v otevřených knihách zůstávají beze změny.
Řazení jednotlivých částí je natolik konzervativní, že i takový Sir Humphrey by byl spokojený.

Řadu povinných hlášení státním úřadům (např. přihlášky i odhlášky zaměstnanců i důchodové listy) umí posílat velmi pohodlně prostřednictvím internetu.

Aktuální upgrady a opravy

Poslední soubory v sekci downloads jsou datovány 7.12.2018.

Podmínky stažení (download) nové verze programu LAURA

Pokud jste se rozhodli povýšit vaši verzi programu LAURA na vyšší, musíte souhlasit s následujícími podmínkami:

  • Jsem si vědom, že: i nadále platí podmínky podepsané licenční smlouvy mezi výrobcem programu a uživatelem;
  • mohu stahovat pouze podverzi verze programu, který jsem zakoupil (tedy např.: pokud vlastním program LAURA 007 pro Windows, mohu stahovat pouze podverze LAURA 007.01 pro Windows až LAURA 007.99 pro Windows);
  • pokud užívám verzi programu LAURA pro DOS, nemohu k povýšení verze použít verzi programu pro Windows 98 (uvážil jsem i možnost, že ve Windows 98 mohu užívat verzi programu pro DOS a jsem si jist, že jsem pro stahování vybral správnou verzi);
  • dodavatel ani výrobce programu nenese žádnou zodpovědnost za poškození či ztrátu dat popřípadě jiné problémy vzniklé povýšením programu na vyšší podverzi mými vlastními silami;
  • pokud provedu archivaci dat ještě před povýšením programu LAURA na novou podverzi, mohu zabránit vážným problémům vzniklým následnou ztrátou dat či jejich poškozením například stažením chybné verze programu nebo poškozením programu při jeho stahování.

Potvrzení před stažením souboru downl59/ghostw.exe

Ano, přečetl jsem si text a souhlasím.
Ne, nesouhlasím a nechci soubor stahovat.